image1 image2 image3 image4

Stippensysteem

Leden zijn steeds minder onder de indruk wanneer zij door de leiding gecorrigeerd worden op negatief gedrag. Dit maakt het voor de leiding lastig om de orde tijdens groepsbijeenkomsten te handhaven en dat gaat ten koste van het plezier binnen Jong Nederland, voor zowel de leden als de leiding.

Als bestuur van Jong Nederland Panningen vinden wij het belangrijk dat iedereen een leuke en gezellige groepsbijeenkomst kan hebben.

Wij denken er goed aan te doen om consequenter op te treden tegen verstoringen binnen de groepsbijeenkomst. Als bestuur van Jong Nederland Panningen hebben we dan ook besloten dat we gebruikmaken van een drie stippensysteem.

Dit houdt in dat leden die de groepsbijeenkomst negatief beïnvloeden bij een waarschuwing een stip op hun hand krijgen. Hiermee willen we voor de leden de waarschuwing zichtbaar maken. Bij drie stippen mag het lid niet meer deelnemen aan de groepsbijeenkomst van die avond.

Wanneer een lid tijdens één groepsbijeenkomst drie stippen heeft gekregen belt de leiding de ouders om het lid te komen ophalen. Er vindt dan ook een gesprek plaats met leiding, ouders en lid.

Als het vaker voorkomt dat een lid drie stippen krijgt tijdens een groepsbijeenkomst, zullen er andere consequenties aan vast zitten. Deze zullen dan met ouders en lid besproken worden. Eventueel wordt ook overlegd met het bestuur van Jong Nederland Panningen.

Jong Nederland Panningen hoopt dat de invoering van dit stippensysteem een positieve invloed heeft op de sfeer binnen de groepen. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met het bestuur.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Jong Nederland Panningen