image1 image2 image3 image4

verzekeringen

Leiding én leden zijn tijdens werkzaamheden en activiteiten van JNP verzekerd. Die verzekering bestaat uit drie onderdelen:
Ongevallenverzekering
Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
Rechtsbijstandsverzekering 

ongevallenverzekering

Als er ernstige ongelukken gebeuren tijdens werkzaamheden of activiteiten van JNP en er is sprake van blijvend letsel aan lijf en leden, dan is de betrokken persoon daarvoor verzekerd. Deze ongevallenverzekering is een sommenverzekering. Dat wil zeggen dat álle ongevallenverzekeringen van de getroffene (binnen de bijbehorende bepalingen) uitkeren. Dus ook de eigen en/of de door de werkgever afgesloten ongevallenverzekering keert uit.

Geneeskundige en tandheelkundige onkosten worden alleen vergoed als de eigen ziektekostenverzekering geen vergoeding toekent, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een eigen risico. Dat eigen risico wordt dan door deze Jong Nederlandverzekering gedekt.

De ongevallenverzekering heeft een werelddekking en keert ook uit als er niemand voor het ongeval aansprakelijk gesteld kan worden.

 

wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA)    

Er kan een beroep worden gedaan op WA-verzekering als er door toedoen van een lid of leid(st)er. schade wordt toegebracht aan een ander of aan eigendommen van een ander en de veroorzaker daarvoor (wettelijk) aansprakelijk kan worden gesteld. In geval van wettelijke aansprakelijkheid moet er dus sprake zijn van schuld.

 

rechtsbijstandsverzekering

Deze verzekering voorziet leden en leiding van rechtskundige hulp bij conflicten die ontstaan tijdens werkzaamheden of activiteiten van Jong Nederland Panningen.

 

Wat is er niet verzekerd door Jong Nederland Panningen?

De bagage die leden en leiding meenemen op weekenden en het zomerkamp is niet verzekerd. Voor schade aan of diefstal van bagage kan Jong Nederland Panningen nooit aansprakelijk worden gesteld. Neem daarom geen waardevolle spullen mee op weekend of kamp (mobiele telefoons, radio’s, discman, enz.)

Als ouders zelf een doorlopende reisverzekering hebben afgesloten kan schade of verlies van bagage aan deze verzekering opgegeven worden. Ook is het mogelijk om, als hiervoor voldoende belangstelling is, de bagage te verzekeren via een collectieve reisverzekering via Jong Nederland Panningen.