Wat doet JNP?

Bij Jong Nederland doen we diverse activiteiten die in het teken staan van sport en spel, creativiteit en buitenleven, de spelpijlers van Jong Nederland. Er wordt gewerkt met vaste groepen kinderen van dezelfde leeftijd, die begeleid worden door eigen leiding. Jaarlijks staan diverse grote activiteiten op het programma, zowel met het district als provinciaal, denk aan bijvoorbeeld de openingsactiviteit, de themaweek, het juniorentoernooi, een dropping of tocht. Daarnaast gaan we op weekend en het seizoen wordt afgesloten met het kamp of trektocht.

Groepsavonden

Elke groep heeft zijn vaste groepsavond in de week. In principe wordt er gedurende het schooljaar wekelijks groep gedraaid, met uitzondering van vakanties en feestdagen. Op deze groepsavonden wordt er met de groep gespeeld, geknutseld, samen gewerkt, gelachen en gekletst. Dit alles volgens de pijlers van Jong Nederland Limburg en passend bij de leeftijd van de leden. We lopen spannende tochten, maken kampvuur, gaan naar het bos om spelletjes te doen en knutselen allerlei moois!

Weekenden

Naast de wekelijkse groepsbijeenkomsten gaan we 2 keer per jaar op weekend. Eén winterweekend en één zomerweekend. In de winter wordt er in een blokhut of ander gebouw overnacht en tijdens het zomerweekend slapen we in tenten op een geschikt kampeerterrein. Tijdens het weekend worden er uiteraard verschillende activiteiten georganiseerd passend bij de drie spelpijlers.

Extra activiteiten

Zoals bovenstaand al beschreven nemen we als JNP ook deel aan de activiteiten van Jong Nederland Limburg en het district. Voorbeelden van activiteiten vanuit het district of JongNL zijn: het juniorentoernooi, survivaldagen, outdoordagen, moonwalk, filmfestival en nog veel meer leuks!
Daarnaast hebben we met regelmaat binnen onze eigen vereniging extra activiteiten. Denk hierbij aan een gezamenlijke activiteit in het centrum van Panningen, de themaweek of een carnavalsmiddag!

Zomerkamp

Als afsluiting van het seizoen gaan we op een groot zomerkamp! Dit vindt plaats van zaterdag t/m donderdag (de jongste groep gaat op zondag). We kamperen samen in tenten in het bos en spelen met alle aanwezige groepen samen de rode draadspellen passend bij het thema.
Binnen JNP is het gebruikelijk om de kampen te splitsen in “jongste” en “oudste” kamp. Ieder kamp heeft zijn eigen thema, kampleiders, kookstaf en locatie. Buiten dit alles wordt er deze week ook een eigen programma met de eigen groep gedraaid.
Leden vertellen bij thuiskomst vaak de mooiste verhalen en maken een hoop mee tijdens zo’n week! Kortom, het is dé activiteit van het jaar!

Ga je (voor het eerst) mee op weekend of kamp, dan is het inpakken van je tas een hele klus. Het beste kun je zelf je tas (mee) inpakken en controleren of alles wat je denkt nodig te hebben in de tas zit. Lees van tevoren de inpaktips en  bekijk de bagagelijst.

OPA

OPA staat voor oud papier actie. Iedere tweede zaterdag van de maand komt OPA langs om het oud papier op te halen in Panningen. In principe wordt dat gedaan door vrijwilligers van JNP. Alle leiding van 18 jaar en ouder helpt mee. Regelmatig mag OPA ook rekenen op de zeer welkome hulp van ouders waarvan de kinderen lid zijn van JNP en mensen buiten de vereniging. Dankzij de inkomsten van OPA kan JNP haar contributie erg laag houden. Aanmelden om een keer mee te helpen met OPA mag altijd! Bekijk hier de exacte datums.

Contributie en kampgeld

Voor het lidmaatschap van Jong Nederland Panningen moet contributie betaald worden. Daarvoor kun je een heel seizoen (van september tot juli) meedoen aan alle activiteiten en weekenden. Contributie betalen gebeurt met een éénmalige machtiging. Vóór 1 december van het seizoen haalt de leiding van de groepen een handtekening op bij de ouders van de leden thuis . De contributie zal dan midden december afgeschreven worden.

Voor seizoen 2023-2024 is de contributie € 65,- (voor alle leeftijden gelijk).
Voor het kamp van 2023 is het kampgeld € 65,- (voor alle leeftijden gelijk).
Voor het kamp wordt apart kampgeld betaald. Dat is niet in de contributie opgenomen. Ook het betalen van het kampgeld gebeurt middels een eenmalige machtiging waarvoor de leiding een handtekening ophaalt bij de ouders (vóór 1 juni).

Voor de groep(en) die op trektocht gaan (senioren) gelden vaak aparte afspraken voor de hoogte van het kampgeld. Vaak sparen groepen zelf voor bekostiging van de trektocht en in enkele gevallen kan in overleg met de groep en de ouders een extra bijdrage gevraagd worden, voor de trektocht of een bijzondere activiteit . Hierover wordt tijdig gecommuniceerd door de leiding van de desbetreffende groep.
Ondanks dat we de contributie zo laag mogelijk willen houden, weten we dat het niet vanzelfsprekend is dat iedereen dit geld kan missen. Daarom is er vanuit de gemeente het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dit fonds betaalt de contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, scouting, muziekles, dansles of een andere creatieve cursus.

Scroll naar boven