image1 image2 image3 image4

Corona-Update 22 februari 2021

Vol enthousiasme laten we weten dat we vanaf 1 maart weer kunnen starten met buiten groep draaien.

Dat doet ons goed, want we hebben er zin in om weer te kunnen beginnen!

We mogen eerst nog alleen buiten groep draaien, dus het is goed om hier met de kleding rekening mee te houden. 

Ook vragen we iedereen van te voren thuis naar de WC te gaan en eventueel een flesje water mee te nemen, zodat we niet in de blokhut hoeven zijn.

Bij de keuze om wel of niet groep te draaien, volgen we de adviezen op van JongNL Limburg, JONG NL is de koepelorganisatie waarbij we zijn aangesloten. 

Na elke persconferentie vertalen zij de maatregelen naar de Jong Nederland situatie. Zij hebben nu groen licht gegeven om weer buiten groep te gaan draaien.

Als hier vragen over zijn, kun je de richtlijnen en adviezen lezen op https://www.jongnl.nl/index.php/corona of neem gerust contact op met onze voorzitter 

Christian Reuls: 06 8398 3728 of via  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Voor vertrek naar Jong Nederland vragen we om thuis alvast even de gezondheidscheck te doen. Deze gezondheidscheck staat ook hier rechts in het menu.


Corona-Update 3 februari 2021

De informatie uit de persconferentie van dinsdag 2 februari, de nieuwe routekaart van de Rijksoverheid, de wetgeving die we van het ministerie hebben ontvangen én onze taak om als bestuur en bureauteam, een onderbouwd advies te geven over het wel of niet opstarten van de groepsbijeenkomsten, heeft geleid tot het volgende;


Besluit JongNL Limburg en advies aan afdelingen JongNL Limburg
Wij adviseren tot 23 februari géén fysieke bijeenkomsten te organiseren, hoewel het strikt volgens de regels van de wet wel zou mogen. Ons advies, dat gold tot 9 februari, wordt dus verlengd tot 23 februari, de dag van de volgende persconferentie. 

Ons perspectief is dat vanaf 24 februari, als de huidige regelgeving niet verscherpt, de groepen weer (binnen de dan geldende regels) kunnen starten met buiten groep draaien en als het niet mogelijk is, door slecht weer, binnen onder strikte voorwaarden.


Toelichting op ons advies
De besmettingen dalen, de Britse variant van het Covid-virus zorgt ervoor dat we in een spannende en onzekere fase terecht zijn gekomen. Dat is landelijk gezien een belangrijke reden om ondanks de dalende cijfers op dit moment nog geen versoepelingen door te voeren. JongNL maakt deel uit van de omgeving waarin dit virus actief is en leden en leiding lopen dus ook het risico op van besmetting.

 
De huidige lockdown wordt verlengd tot 2 maart aanstaande. Dit zijn 4 weken waaronder de Caranavalsvakantie valt, waarin meestal geen groepsbijeenkomsten plaatsvinden. Het is dus een betrekkelijk korte periode die door de leiding benut kan worden om de voorbereidingen te treffen voor groepsbijeenkomsten na 24 februari.
 
De basisscholen en de kinderopvang gaan volgende week weer open en krijgen te maken met voorwaarden. Bijvoorbeeld werken in vaste groepjes van 5 en een advies mondkapjes te dragen voor groep 7 en 8 tijdens bewegingen. De meest ingrijpende is dat als een kind besmet is, de hele klas 5 dagen in quarantaine moet en daarna ieder kind, juf en meester getest moet worden. 
 
De buitenschoolse opvang (BSO) blijft dicht omdat daar kinderen vanuit meerdere scholen en/of klassen bij elkaar (kunnen) komen. Jong NL Limburg werkt met dezelfde doelgroep en wil geen extra risico’s creëren waarin kinderen elkaar of volwassenen kunnen besmetten. Zeker gezien de consequenties die dat zal hebben wat betreft eventuele quarantaine en testen.
 
De avondklok loopt 10 februari af, het kabinet beslist volgende week op basis van adviezen van het OMT of regels omtrent de avondklok daadwerkelijk versoepeld kunnen worden.

Het uitgangspunt van de overheid bij alle maatregelen is om de cijfers zo lang mogelijk op een ‘laag’ niveau te houden, om een stijging zo ver mogelijk vooruit te schuiven richting lente. Ook zijn er dan meer gevaccineerde mensen.
 
De omstandigheden waren eind december niet goed en zijn nu in ieder geval onzeker waardoor nog steeds voorzichtigheid geboden is, zo werd ons gisteren opnieuw duidelijk gemaakt in de persconferentie. Het risiconiveau 4 - ‘zeer ernstig’ gold toen en nu. Limburg is momenteel de provincie met de hoogste besmettingsgraad. 
 
De regelgeving in december focuste zich alleen op sport. Daarin werd geen uitzondering meer gemaakt voor jeugdactiviteiten zoals die van JongNL (iets wat daarvoor wél het geval was). Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in december een nadrukkelijk beroep op jeugdverenigingen zoals JongNL gedaan om de randen van wat wel mogelijk was niet op te zoeken. JongNL Limburg heeft haar afdelingen toen geadviseerd om de blokhutten te sluiten en tot 9 februari geen fysieke bijeenkomsten te organiseren. Daarmee hebben we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opgepakt. Dat willen we ook nu doen.
 
Veel afdelingen zijn de afgelopen maanden online gegaan en bieden op die manier groepsbijeenkomsten aan. JongNL Limburg plaatste op haar website online groepsspellen en organiseerde het online spel De Bom. Iedereen deed en doet zijn best om (online) contact te houden met jeugdleden en achterban.  
 
We sluiten onze ogen niet voor de consequenties. We merken ook dat leiding de coronaregels moe zijn en inspiratieloos raken om onlinebijeenkomsten te draaien.  Dat was ook de reden dat JongNL, via Scouting Nederland en met andere maatschappelijke organisaties bij het Ministerie van VWS gelobbyd hebben om ervoor te zorgen dat het jeugdwerk weer onder de regelgeving van de sportrichtlijnen zou komen te vallen. Voor onze leden is JongNL immers onderdeel van hun sociale leven, net zoals sport dat voor sporters is. We hebben het belang van sociaal contact en de mentale gezondheid van kinderen en jongeren in coronatijd benadrukt bij het ministerie. 

Als we nu de routekaart van de rijksoverheid goed bestuderen kunnen we daaruit opmaken dat, dankzij de lobby, er ruimte is gecreëerd voor onder andere JongNL (georganiseerde jeugdactiviteiten) om buiten sportbewegingsactiviteiten te organiseren voor kinderen tot en met 17 jaar. (Momenteel geldt de verzwaring dat binnen activiteiten verboden zijn en clubgebouwen gesloten moeten blijven). In principe zouden dus nu groepsavonden mogelijk zijn als ze buiten en met de nadruk op sport en beweging plaatsvinden. Volgens de Covid-wet mag het zelfs binnen, zoals te lezen valt in artikel 4.2. In principe zouden dus groepsavonden met de nadruk op sport- en bewegingsactiviteiten bij voorkeur buiten -maar volgens de uitzondering in de wet ook binnen-, mogelijk zijn voor JongNL-afdelingen.
 
Wij vragen ons af of bovenstaande op dit moment reëel is. De weersomstandigheden helpen momenteel niet mee en de vooruitzichten zijn ook niet dat het warmer wordt. Ouders zullen, zo schatten wij in, verbaasd zijn dat hun kind buiten moet trainen of helemaal niet naar school of BSO mag en wel bij JongNL binnen mag zijn… dat roept wellicht vragen of weerstand op.
 
Het ministerie begrijpt dat wij als jeugdwerk, in het belang van kinderen en jongeren, activiteiten willen organiseren. Wij vinden het verstandig op dit moment geen gebruik te maken van de ruimte die de regelgeving door artikel 4.2 biedt. De overheid wil immers zo min mogelijk uitzonderingen, zo min mogelijk verkeersbewegingen en zo min mogelijk verschillende groepssamenstellingen toe laten.

 
Tot zover de informatie voor dit moment. We houden de vinger aan de pols en laten na de persconferentie van 23 februari weer van ons horen


Maak kennis met Jong Nederland!

De zomervakantie loopt bijna ten einde. Dat betekent dat er bijna een nieuw seizoen
Jong Nederland begint vol met ruige activiteiten, gezellige weekenden en natuurlijk het
enige echte zomerkamp.
Ben je nog geen lid en ga je komend schooljaar naar groep 4?
Dan zien we je graag 26 augustus om 14.30 uur bij de blokhut om kennis te maken met Jong Nederland!
Na de zomervakantie starten we namelijk een nieuwe groep, voor iedereen die naar groep 4 gaat.
Ga je komend schooljaar naar groep 5, 6, 7 of 8?
Ook dan ben je van harte welkom op deze middag om een kijkje te komen nemen.
Na de zomervakantie gaan onze groepen weer van start met een cool programma.
Ben je al lid?
Neem je vriendjes en vriendinnetjes die nog geen lid zijn mee naar deze activiteit
en laat ze zien wat je bij Jong Nederland doet.
Kom kennismaken met Jong Nederland!