image1 image2 image3 image4

We gaan weer op kamp !! 

Jong Nederland Panningen is gewend om ieder jaar op groot zomerkamp te gaan. Het hoogtepunt van het seizoen waar zowel leden, maar ook onze leiding reikhalzend naar uit kijken. Met deze brief informeren wij u over onze keuze om dit jaar weer op kamp te gaan ‘zoals we dat gewend zijn’.

Hoe zat het vorig jaar ook alweer?
Afgelopen jaar heeft het kamp op een alternatieve wijze moeten plaatsvinden. Op ons eigen terrein aan blokhut de Kei zijn dagactiviteiten aangeboden en hebben we de kampweek zo goed mogelijk nagebootst. Vanwege de beperkingen afgelopen zomer is toen gekozen om niet een andere locatie op te zoeken, maar op het eigen terrein het maximale eruit te halen. We hebben veel complimenten van u mogen ontvangen over de organisatie en uitvoering van deze kampweek. We kijken er één jaar na dato nog steeds met een tevreden gevoel op terug.

Hoe zal het dit jaar verlopen?
Een zomerkamp vergt veel van onze vrijwilligersorganisatie. Om deze reden moet al vroegtijdig worden gestart met de organisatie. Hoewel er mogelijk nog meer versoepelingen in het verschiet liggen, wordt het besluit om wel of niet op kamp te gaan genomen met de kennis van vandaag. Vrij recent is dan ook besloten om dit jaar wél met z’n allen op zomerkamp te gaan. Onze oudste leden gaan op kamp in Overloon. Onze jongste leden gaan op kamp gaat Deurne.

Jong Nederland Panningen heeft weloverwogen het besluit genomen om wél op zomerkamp te gaan. Allereerst hebben we informatie ingewonnen bij JONG NL. Dat is onze koepelorganisatie die ons bijstaat met advies en ondersteuning. We zijn verwezen naar de landelijke website https://www.wegaanopzomerkamp.nl waar een protocol beschikbaar is met richtlijnen voor een veilig en verantwoord kamp in corona tijd.

Daarna is ook onze leiding bevraagd of zij dit jaar een zomerkamp kunnen oppakken. Zonder leiding, is er immers geen kamp. Het mag duidelijk zijn dat de meeste van onze leiding staat te trappelen.

Tot slot hebben we nog overleg gepleegd met onze zusterverenigingen in de gemeente Peel en Maas. Zij staan voor dezelfde keuze en ook zij overwegen allen om wél op kamp te gaan.

Het bestuur van Jong Nederland Panningen heeft daarom in al haar verzamelde wijsheid besloten de knoop door te hakken en haar pijlen te richten op de organisatie van een traditioneel zomerkamp op de locaties Overloon en Deurne.

Waar moeten we rekening mee houden?
Per kamp is een kamporganisatie aangesteld en zijn taken verdeeld voor een gedegen voorbereiding. Dit jaar moet Jong Nederland Panningen rekening houden met aanvullende maatregelen vanwege corona. Het protocol en de ondersteuning van JONG NL zijn hierbij zeer handig en bieden praktische handvaten hoe om te gaan met deze maatregelen. Het betreft met name praktische en hygiëne maatregelen. Met name de jeugd zal weinig hinder ondervinden van deze maatregelen. Dit omdat ze minder gebonden zijn aan de regels dan volwassenen. In de Keienkletser, het informatieblad dat wordt uitgedeeld voorafgaand aan het kamp, vindt u alle benodigde informatie. Op voorhand voorspellen wij geen bijzonderheden ten aanzien van de voorbereiding voor ouders en/of jeugdleden.

Kan ik me al opgeven?
Jazeker! Vanaf week 23 (7 juni) zullen onze leiders u benaderen voor deelname aan de kampweek van zaterdag 24 juli t/m donderdag 29 juli. Een uitzondering geldt voor onze allerjongste leden. In overleg met de leiding van deze groepen kan ervoor gekozen worden een dagje later te starten.

Waar kan ik terecht met vragen?
Je kan altijd de eigen leiding vragen om een toelichting. Daarnaast zijn ook de kampleiders Michel Ebisch (06 – 5429 3856) en Chris Korsten (06 – 1105 0429) beschikbaar om een toelichting te geven. Het bestuur van Jong Nederland Panningen staat u tot slot ook graag te woord, neem hiervoor contact op met Christian Reuls (06 – 8398 3728).

Ik kijk er naar uit al onze leden te mogen ontmoeten op één van de twee kampen. Het beloofd een fantastisch mooie zomer te worden. Wij gaan daar met al onze leiding in ieder geval heel hard ons best voor doen. Namens het bestuur van Jong Nederland Panningen wens ik iedereen veel zomerkamp plezier toe.
Christian Reuls

Maak kennis met Jong Nederland!

De zomervakantie loopt bijna ten einde. Dat betekent dat er bijna een nieuw seizoen
Jong Nederland begint vol met ruige activiteiten, gezellige weekenden en natuurlijk het
enige echte zomerkamp.
Ben je nog geen lid en ga je komend schooljaar naar groep 4?
Dan zien we je graag 26 augustus om 14.30 uur bij de blokhut om kennis te maken met Jong Nederland!
Na de zomervakantie starten we namelijk een nieuwe groep, voor iedereen die naar groep 4 gaat.
Ga je komend schooljaar naar groep 5, 6, 7 of 8?
Ook dan ben je van harte welkom op deze middag om een kijkje te komen nemen.
Na de zomervakantie gaan onze groepen weer van start met een cool programma.
Ben je al lid?
Neem je vriendjes en vriendinnetjes die nog geen lid zijn mee naar deze activiteit
en laat ze zien wat je bij Jong Nederland doet.
Kom kennismaken met Jong Nederland!