Wie is JNP?

Wij zijn Jong Nederland Panningen, een vereniging die zich inzet voor kinderen en jongeren uit Panningen. Binnen onze vereniging zijn vrijwilligers actief, denk hierbij aan leiding, bestuursleden en overige vrijwilligers.

Wij zijn aangesloten bij Jong Nederland Limburg en zijn onderdeel van het district ‘Grand district du Nord’. Bij Jong Nederland Limburg zijn 43 afdelingen aangesloten die gevestigd zijn in heel Limburg. Het ‘Grand district du Nord’ bestaat uit Jong Nederland Panningen, Helden, Egchel, Grashoek, Maasbree, Baarlo en Kessel-Eik.

Leiding en leden zijn tijdens werkzaamheden en activiteiten van JNP verzekerd. Als vereniging zijn we verzekerd via Jong Nederland Limburg. 

Leden

Lid worden kan vanaf groep 4 (7 jaar) van het basisonderwijs tot je zestiende. In de groep zit je samen met vrienden, vriendinnen en leeftijdsgenoten. Op dit moment hebben we ongeveer 180 leden in 10 verschillende groepen. Voor leden is er de mogelijkheid om daarna leider of leidster te worden.

Leiding

Jong Nederland Panningen telt tien groepen , elk met eigen leiding. De leiding wordt door Jong Nederland Limburg opgeleid middels de basiscursus voor leiding. Daarnaast beschikt al onze leiding over een VOG (verklaring omtrent goed gedrag). Verdeeld over 10 groepen zijn er op dit moment ongeveer 60 leiders. Elke groep heeft een groepsleider, hij/zij is het aanspreekpunt voor ouders, bestuur en medeleiding.

 

Bestuur

 Naast de leiding die voor de groep staat is er ook een bestuur. Het bestuur van Jong Nederland Panningen bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers, die doorgaans al een aantal jaren meedraaien bij Jong Nederland. Het bestuur is onder andere verantwoordelijk voor de financiën, de (leden)administratie, de opleiding van de vrijwilligers door middel van cursussen, de groepsindeling, het beheer en onderhoud van de blokhut en andere organisatorische zaken.

Overige vrijwilligers

Regelmatig kan Jong Nederland Panningen de hulp gebruiken van oud-leiding, vrienden-van of ouders voor werkzaamheden. Denk daarbij aan meehelpen tijdens een van de vele activiteiten, rijden naar het zwembad of overnachtingsplaats, oud papier ophalen en het onderhoud van de blokhut en het buitenterrein. Ook je steentje bijdragen? Graag, neem dan contact op!

Vertrouwenspersoon

Jong Nederland Panningen biedt leden, ouders van leden en leiding de mogelijkheid om zich te wenden tot een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon geeft advies en ondersteuning, indien men slachtoffer is van discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie, pesten of geweld.

De vertrouwenspersoon kan bemiddelen tussen partijen bij onderlinge (JN gerelateerde) geschillen. In alle gevallen is de vertrouwenspersoon er ter ondersteuning van de melder en/of het slachtoffer. De vertrouwenspersoon luistert naar jouw verhaal.
De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en dat betekent dat hij géén staflid is van Jong Nederland Panningen. Wel is hij bevoegd om bestuursvergaderingen bij te wonen en zaken aan de orde te stellen.
Voor reguliere vragen of opmerkingen over groepsbijeenkomsten of andere JongNL activiteiten is de groepsleid(st)er het eerste aanspreekpunt.

Wie is de vertrouwenspersoon?
Hans Lommen (1977)

“Sinds 2011 woon ik met mijn gezin in Egchel. Ik ben zelf vanaf 8 jaar lid geweest van Jong Nederland Panningen. Aansluitend heb ik diverse rollen binnen de vereniging ingevuld. Van leider, groepsleider, kampleider, bestuurslid tot voorzitter. In 2010 heb ik besloten om te stoppen en me volledig op het gezin te richten. Met 3 kinderen is er immers altijd genoeg te doen.
In mijn werk maak ik onderdeel uit van een team dat gronden verwerft en beheert voor Waterschap Limburg. Ook hier vormt vertrouwelijkheid een belangrijke basis als het gaat om de bescherming van privégegevens.”

Contactgegevens
E vertrouwenspersoon@jnpanningen.nl
T 06-52 04 11 01

Blokhut de Kei

Sinds september 2001 heeft Jong Nederland Panningen een eigen blokhut: “de Kei”. Deze bevindt zich aan de 18 Novemberring 60a. Naast de blokhut beschikt Jong Nederland Panningen over een mooi, groot omheind buitenterrein. In de blokhut bevinden zich de volgende bruikbare ruimtes; een grote zaal, een creativiteitsruimte, een multifunctioneel lokaal, een filmzaal en een stafruimte voor de leiding. Op het buitenterrein hebben we een mooie fietsenstalling, een unit voor de senioren, een stookplaats, een groot grasveld en een recent aangeplant bosje.

18 novemberring 60a
5981 EW Panningen
T (077) 307 59 32
(Wij verhuren onze blokhut niet)

 

Scroll naar boven