Lid worden

Lid worden van Jong Nederland Panningen kan vanaf groep 4 (7 jaar) van het basisonderwijs tot je zestiende. Je kunt op ieder moment van het jaar instromen in een bestaande groep. Ben je nieuwsgierig naar JNP, kom gerust eens een kijkje nemen tijdens een van de groepsavonden! Bekijk het groepsoverzicht om te weten welke groep bij jouw leeftijd past en wanneer ze groep draaien. 

Contributie

Voor het lidmaatschap van Jong Nederland Panningen moet contributie betaald worden. Daarvoor kun je een heel seizoen (van september tot juli) meedoen aan alle activiteiten en weekenden. Contributie betalen gebeurt met een éénmalige machtiging. Vóór 1 december van het seizoen haalt de leiding van de groepen een handtekening op bij de ouders van de leden thuis . De contributie zal dan midden december afgeschreven worden.

  • Voor seizoen 2023-2024 is de contributie € 65,-  voor alle leeftijden gelijk.
  • Voor het kamp van 2023 is het kampgeld € 65,- voor alle leeftijden gelijk. 

Voor het kamp wordt apart kampgeld betaald. Dat is niet in de contributie opgenomen. Ook het betalen van het kampgeld gebeurt middels  een eenmalige machtiging waarvoor de leiding een handtekening ophaalt bij de ouders (vóór 1 juni).

Voor de groep(en) die op trektocht gaan (senioren) gelden vaak aparte afspraken voor de hoogte van het kampgeld. Vaak sparen groepen zelf voor bekostiging van de trektocht en in enkele gevallen kan in overleg met de groep en de ouders een extra bijdrage gevraagd worden, voor de trektocht of een bijzondere activiteit . Hierover wordt tijdig gecommuniceerd door de leiding van de desbetreffende groep.

Ondanks dat we de contributie zo laag mogelijk willen houden, weten we dat het niet vanzelfsprekend is dat iedereen dit geld kan missen. Daarom is er vanuit de gemeente het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dit fonds betaalt de contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, scouting, muziekles, dansles of een andere creatieve cursus.

Vul het onderstaande formulier in om je kind aan te melden voor JNP. Wij nemen dan contact met je op. 

Het helpt ons bij de indeling van groepen om te weten, waar en ik welke klas uw kind zit.
Scroll naar boven